marzenie

te wakacje będą praktycznie pierwszymi w moim dorosłym życiu ale zarówno mogą być ostatnimi

chciałabym zrealizować jedno z moich nielicznych marzeń

zapozować do pięknych fotek

interesują mnie artystyczne zdjęcia

tylko czy ktoś pomoże mi w realizacji?

Ofiara

Bardzo często słyszę, że robię z siebie „ofiarę”, że przyjmuje pozycje ofiary itp. lecz ludzie nie rozumieją, że to nie jest tylko pozycja ofiary. Wielu ludzi nie rozumie co to znaczy być ofiarą. Wielu ludzi nie rozumie co mam za sobą, bardzo wielu trudno sobie wyobrazić, że jedna osoba może tak wiele mieć za sobą.

Tak jestem ofiarą. Jestem ofiarą PRZEMOCY zarówno znałam ją w domu rodzinnym jak i teraz przez ostatnie lata jej doświadczałam, przemoc fizyczna i psychiczna. Jestem ofiarą GWAŁTÓW, tak to nie był jeden gwałt. Jestem DDA – dorosłym dzieckiem alkoholików, choć mama nie piła a ojca nie znam w domu był alkohol i związane z nim negatywne wpływy. Jestem ofiarą molestowania w dzieciństwie, gdy miałam 7-8 lat. Dokładając do tego jeszcze kilka rzeczy, bardzo łatwo zrozumieć dlaczego tak bardzo boje się ludzi i dlaczego tak bardzo odizolowałam się.

Może trochę przybliżę WAM co to znaczy być ofiarą w bardzo ogólnym pojęciu.

Ofiara Przemocy w Rodzinie

„Budowanie nowego porządku świata bez przemocy nie jest łatwe, tym bardziej, że ofiary żyły przez określony czas w rzeczywistości i wyczekiwaniu, nasłuchiwaniu, a więc w stanie tzw. „gotowości” na przyjęcie urazów. Ich organizm mobilizował się do przyjęcia urazów, znoszenia ich. Życie bez przemocy od dawna jest im nieznane. Trudniej jest im znosić atmosferę spokoju. To wywołuje niepokój, niepewność, zaburza również poczucie bezpieczeństwa, trudno jest się przestawić.”

Ofiara Gwałtu

„Literatura przedmiotu definiuje gwałt jako groźbę, siłę fizyczną lub zastraszanie w celu uzyskania seksualnej relacji z drugą osobą wbrew jej woli. Intencją gwałtu jest upokorzenie i zdegradowanie ofiary przez użycie seksu jako narzędzia dla wyrażenia przemocy, siły i agresji. Innymi słowy, gwałt to cios w ciało i duszę.”

Ofiara DDA -  Dorosłe Dziecko Alkoholika

„Zespół utrwalonych osobowościowych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają osobie adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane. Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta w kontakcie z samym sobą oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi pacjent jest w bliskich związkach.”

 

Wszystkie „typy” ofiary mają bardzo podobne PTSD (zespół stresu pourazowego) najczęściej są to:

 • Powtórne przeżywanie stresującego wydarzenia
 • natarczywe wspomnienia,
 • powracające koszmarne sny o wydarzeniu,
 • nagłe uczucie, jakby wydarzenie znów miało miejsce,
 • silne napięcie wywołane każdym wspomnieniem o wydarzeniu, czy też przedmiotem, który się z tą rzeczą kojarzy.
 • uporczywe unikanie bodźców związanych z wydarzeniem lub ogólna utrata wrażliwości na bodźce -unikanie myśli lub uczuć
 • związanych z gwałtem,
 • unikanie działań lub sytuacji, które mogłyby wywołać dramatyczne wspomnienie,
 • niepamięć wydarzenia,
 • utrata zainteresowań ważnymi czynnościami, np. pracą, szkołą,
 • uczucie obojętności lub chłodu,
 • poczucie braku perspektyw na przyszłość.
 • utrzymujące się objawy zwiększonego pobudzenia
 • trudności z zasypianiem lub snem,
 • drażliwość lub wybuchy gniewu,
 • trudności w koncentrowaniu się,
 • nadmierna czujność,
 • przesadne reakcje na bodźce.

 
O PTSD można mówić, gdy powyższe objawy trwają przynajmniej jeden miesiąc. Traktuje się je jako normalny adaptacyjny proces reakcji na nienormalną sytuację.

Dorosłe Dzieci Alkoholików

 • zgadują co jest normalne;
 • mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca;
 • kłamią, gdy równie dobrze mogłyby powiedzieć prawdę;
 • osądzają siebie bezlitośnie;
 • mają kłopoty z przeżywaniem radości i z zabawą;
 • traktują siebie bardzo poważnie;
 • mają trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów;
 • przesadnie reagują na zmiany, na które nie mają wpływu;
 • bezustannie poszukują potwierdzenia i uznania;
 • myślą, że różnią się od wszystkich innych;
 • są albo nadmiernie odpowiedzialne albo całkowicie nieodpowiedzialne;
 • są niezwykle lojalne, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje;
 • ulegają impulsom;
 • czują się winne stając w obronie własnych potrzeb i często ustępują innym;
 • czują strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą i zwierzchnikami;
 • czują strach przed cudzym gniewem i awanturami;
 • lubią zachowywać się jak ofiary;
 • bardzo boją się porzucenia i utraty;
 • obawiają się ukazywania swoich uczuć;
 • łatwo popadają w uzależnienia albo znajdują uzależnionych partnerów;
 • są impulsywne – mają tendencję do zamykania się w raz obranym kierunku działania bez poważnego rozpatrzenia innych możliwości postępowania i prawdopodobnych konsekwencji podjętych działań, ta impulsywność prowadzi DDA do zamieszania, nienawiści do samych siebie i utraty kontroli nad otoczeniem; w dodatku potem zużywają przesadną ilość energii na oczyszczenie sytuacji.

Źródła:


http://www.stowarzyszenie.edu.pl/projekty-2010/program-partnerstwa-transgranicznego-kompetentna-pomoc-wspouzalenionym/syndrom-dda-objawy-przyczyny-i-leczenie


http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/477-psychologiczne-konsekwencje-gwaltu.html


http://www.centrumpomocyrodzinie.pl/index.php/dorosli/ofiary-przemocy

 

Hierachia relacji międzyludzkich

JA

Mąż/Żona

Narzeczony/Narzeczona

Partner/Partnerka

Przyjaciel/Przyjaciółka

Kolega/Koleżanka

Znajomy/ Znajoma

Obcy/Obca osoba

 

 

Chciałabym dziś poruszyć temat hierarchii w relacjach międzyludzkich.

Wiem, można powiedzieć, że skoro nie mam żadnych takich relacji nie powinnam się wypowiadać ale stając z boku chyba najłatwiej jest mi obiektywnie ocenić dane zależności

 

Powyższy schemat przedstawia jakie osoby są nam bliższe a które dalsze. Aby uniknąć w dalszej części bloga błędnego interpretowania moich słów.

 

Znajomy według Słownika Języka Polskiego:


http://sjp.pwn.pl/slowniki/znajomy.html

taki, którego się zna

taki, o którym ktoś coś wie, z którym się zetknął

czyli jest to osoba : taką którą się zna (osobiście lub z widzenia)

 

Kolega

synonimy: kompan, kumpel, koleś.

http://zadane.pl/zadanie/4184536

jest to osoba dosyć Ci bliska, ale bez przesady, taka z którą możesz zwyczajnie porozmawiać o codziennym życiu. Możesz na nią liczyć w pewnych sprawach, ale należy pamiętać, że nie we wszystkich.

 

Przyjaciel

synonimy: druh, najlepszy kolega,

Według Słownika Języka Polskiego:

http://sjp.pwn.pl/slowniki/przyjaciel.html

osoba pozostająca z kimś w bliskich, serdecznych stosunkach

osoba okazująca komuś lub czemuś swoją sympatię, sprzyjająca czemuś

Natomiast w Wikipedii możemy znaleźć poniższą definicję:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyjaźń
Przyjaźń – według Arystotelesa, jedna z cnót, chociaż, w przeciwieństwie do cnót kardynalnych, nie jest ona cnotą normatywną. Filozof ten twierdzi także, że istnieje kilka rodzajów przyjaźni: idealna (teleia philia, będąca wartością samą w sobie), oraz takie, z których każda ma spełniać pewien cel (przyjemność lub użyteczność).

 

 

Partnerstwo

http://www.rossmann.pl/Artykul/Partnerstwo-w-zwiazku,197949
Partnerstwo to zgodnie z definicją „współpraca, wzajemność, zaufanie i pomoc”.

Termin relacji partnerskich postrzegany jest zazwyczaj w kontekście życia codziennego, podziału obowiązków domowych i rozwiązywania konfliktów. Warto jednak zwrócić uwagę, że partnerstwo w związku powinno obejmować wszystkie dziedziny wspólnego życia, łącznie z życiem erotycznym. Każdy, bez względu na płeć, ma takie same prawa w każdej sferze wspólnego życia. Zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie może przytrafić się gorszy dzień, gdy nie ma np. ochoty na seks. Stereotypowo uznaje się, że to kobietę częściej „boli głowa”, podczas gdy tak samo mężczyźni mogą nie mieć ochoty na seks. W obu przypadkach partner powinien to zrozumieć i zaakceptować. Podstawą partnerskiego związku, również w sferze intymnej, jest dobra komunikacja między jego uczestnikami. Partnerzy mogą mieć różne wizje życia erotycznego, różne preferencje i pomysły na jego urozmaicenie. W zdrowym związku oboje mają możliwość wyrażenia swojego zdania i swoich potrzeb, bycia wysłuchanym i zrozumianym. Z drugiej jednak strony oboje mają również możliwość powiedzenia „nie” i akceptacji ich decyzji przez drugą osobę.

Partnerski model związku jest najlepszym sposobem na długotrwałe zachowanie zdrowych relacji między dwojgiem ludzi. Pozwala on na bycie razem bez jednoczesnego wyrzekania się siebie, co stanowi receptę na długie i szczęśliwe życie w parze.

 

Narzeczeństwo

synonimy: On i Ona przed ślubem, Para po słowie, Zaręczona para, Nazeczeni, Narzeczony i narzeczona, Z gruchaniem, Narzeczony z narzeczoną, Oblubieńcy

a teraz trochę prawniczego bełkotu

Czynnikami różnicującymi status narzeczonych od statusu małżonków w pierwszej kolejności powinny być podstawowe prawa i obowiązki zarezerwowane dla małżonków, a wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, regulacje dotyczące nazwiska, obowiązek przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny, uprawnienie do korzystania z mieszkania przysługującego drugiemu małżonkowi, obowiązki alimentacyjne etc. Wyłączona bezwzględnie powinna zostać możliwość wspólnego przysposobienia osoby małoletniej przez osoby pozostające w związku narzeczeńskim. Niezasadnym, a nawet mogącym prowadzić do zawierania fikcyjnych narzeczeństw, byłoby przyznanie przywilejów podatkowych, z jakich obecnie korzystają związki małżeńskie.Narzeczonym przysługiwałby status, który dzisiaj przypisuje się osobom pozostającym we wspólnym pożyciu, także osobom bliskim, jako szerszej kategorii. Zasadne byłoby przyznanie na gruncie k.c. uprawnień do spadkobrania. Przemawia za tym fakt, że znakomita większość zaręczonych to ludzie młodzi, którzy nie sporządzili testamentu, a silna więź uczuciowa pomiędzy zaręczonymi powinna jednak skutkować ustawowym dopuszczeniem do spadkobrania. Jednocześnie prawodawca musiałby odnieść się w jakiś sposób do ustroju majątkowego pomiędzy osobami zaręczonymi. Kwestia jest istotna społecznie, np. poprzez możliwości uzyskania kredytów na zakup lokalu mieszkalnego.Sejm, odrzucając instytucjonalizację związków partnerskich, dokonał wyboru, motywując się chęcią zachowania status quo wynikającego z kulturowych inspiracji chrześcijaństwem, rozumianym szerzej niż jedynie system religijny, bo jako pewnego rodzaju wizja ułożenia stosunków międzyludzkich. Społecznym faktem weryfikowanym empirycznie jest silna tendencja poprzedzania zawarcia związku małżeńskiego relacją narzeczeństwa. Wydaje się zasadne rozpoczęcie dyskusji nad nadaniem tej relacji określonych ram prawnych, chociażby dla wykazania, iż prawna regulacja relacji dwojga osób płci przeciwnej, inna niż małżeństwo, nie musi z zasady mieć charakteru kontrkulturowego.

Więc czytając powyższe mam nadzieję, że pomogłam Wam lepiej zrozumieć podział osób otaczających nas i to, że do jakiej kategorii ich zakwalifikujemy ma wielkie znaczenie.

 

Boli mnie bo ja jestem tylko OSOBĄ, co dla mnie znaczy, kogoś obcego. Kogoś tak naprawdę spoza kręgu naszych znajomych czy bliskich. Czyli NIKT.

TRĘDOWATA

Trędowata – tak właśnie się czuję.

To jak mnie rodzina traktuje, gorzej niż czarną owce.

Wakacje 2015 – kuzynka bierze ślub, nawet mnie o tym nie poinformowała, dowiedziałam się wiele miesięcy później od jej matki.

Boże Narodzenie 2015 – druga kuzynka organizuje imprezę u siebie, na którą zaprosiła wszystkich tylko nie mnie.

Wielkanoc 2016 – kuzynka przyjechała do matki ze swoim chłopakiem, chciałam synowi podać kurtkę to usłyszałam, że mam się schować aby jej facet mnie nie widział.

Wychowałam się z nimi, przez 20 lat z nimi mieszkałam, a teraz? Nawet nie zaproszą do siebie.